O KONFERENCJI

TEMATYKA WYDARZENIA

Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej organizuje Konferencję pt. „Jakość Dostaw Energii Elektrycznej – wspólna odpowiedzialność wytwórców, dystrybutorów, konsumentów i prosumentów”. Konferencja uzyskała patronat Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk PAN oraz korporacji TAURON Dystrybucja S.A.

Tematyka konferencji obejmuje między innymi następujące zagadnienia szczegółowe związane z jakością dostawy energii elektrycznej (JDEE):

 • źródła zaburzeń elektromagnetycznych
 • kompatybilność elektromagnetyczna – EMC
 • wpływ generacji rozproszonej na jakość napięcia
 • skutki złej JDEE – aspekty techniczne i ekonomiczne, efektywność
  energetyczna
 • JDEE w sieciach typu smart
 • kompensacja mocy biernej
 • sposoby redukcji negatywnych skutków złej jakości napięcia
 • metody i układy pomiarowe
 • normalizacja, regulacje prawne, taryfy
 • badania symulacyjne
 • edukacja

PATRONAT KONFERENCJI

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • ZEUP „POZYTON” Sp. z o.o.
 • ELMA Energia Sp. z o.o.
 • ELHAND Transformatory Sp. z o.o.
 • EthosEnergy Poland S.A.
 • CMC Poland Sp. z o.o.
 • ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.

KOMITET NAUKOWY

 • przewodniczący komitetu naukowego – prof. Zbigniew Hanzelka AGH Kraków, KE PAN;
 • prof. Jerzy Barglik Politechnika Śląska, KE PAN, OZW SEP;
 • prof. Roman Barlik Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Jakub Bernatt IMiNE KOMEL, KE PAN;
 • prof. Andrzej Bień AGH Kraków;
 • prof. Piotr Borkowski Politechnika Łódzka;
 • prof. Sławomir Cieślik UTP Bydgoszcz;
 • prof. Andrzej Demenko Politechnika Poznańska, KE PAN;
 • prof. Tadeusz Glinka Politechnika Śląska, KE PAN;
 • prof. Kazimierz Jagieła ATH Bielsko Biała, OCz SEP;
 • prof. Mikołaj Karpiński ATH Bielsko Biała;
 • dr h.c. prof. Michal Kolcun TUKE Košice;
 • prof. Andrzej Krawczyk prezes PTZE;
 • prof. Zbigniew Krzemiński Politechnika Gdańska, KE PAN
 • prof. Waldemar Minkina Politechnika Częstochowska;
 • prof. Katarzyna Oźga Politechnika Częstochowska;
 • prof. Marian Pasko Politechnika Śląska, KE PAN;
 • prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska;
 • prof. Tomasz Popławski Politechnika Częstochowska;
 • prof. Antoni Sawicki Politechnika Częstochowska;
 • prof. Tadeusz Skoczkowski Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Paweł Sowa Politechnika Śląska;
 • dr inż. Piotr Szymczak Prezes SEP, KE PAN;
 • prof. Dariusz Świsulski Politechnika Gdańska;
 • prof. Tomasz Trawiński Politechnika Śląska;
 • prof. Sławomir Tumański Politechnika Warszawska, KE PAN;
 • prof. Andrzej Wac – Włodarczyk Politechnika Lubelska;
 • prof. Jurij Warecki AGH Kraków;
 • prof. Irena Wasiak Politechnika Łódzka;
 • prof. Mirosław Wciślik Politechnika Świętokrzyska;
 • m.dr h.c.prof. Sławomir Wiak Politechnika Łódzka.

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • przewodniczący – prof. dr hab. inż. Antoni Sawicki;
 • wiceprzewodniczący – dr inż. Marek Gała;
 • wiceprzewodniczący – mgr inż. Zbigniew Szewczyk;
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła;
 • dr inż. Aleksander Gąsiorski;
 • dr inż. Andrzej Jąderko;
 • dr inż. Marek Kurkowski;
 • mgr inż. Marian Kępiński
 • mgr inż. Sebastian Ślemp
 • sekretarz – mgr inż. Olga Motłoch.

PUBLIKACJE KONFERENCYJNE I POKONFERENCYJNE

Referaty będą publikowane w monografii konferencyjnej w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (10 pkt. w 2018 r.) oraz  w  Przeglądzie   Elektrotechnicznym w styczniu – lutym 2020 r. (20 pkt.)

WAŻNE TERMINY

31.08.2019 – nadesłanie karty zgłoszenia i streszczeń

05.09.2019 – informacja o przyjęciu zgłoszenia

30.09.2019 – nadesłanie pełnego tekstu referatu

14.10.2019 – informacja o wyniku procesu recenzji

21.10.2019 – nadesłanie referatu w ostatecznej formie

21.10.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej

18.11.2019 – opublikowanie programu konferencji

KOSZTY UDZIAŁU W KONFERENCJI

Opłata konferencyjna obejmuje udział w konferencji, zakwaterowanie (jeden nocleg 28/29.11.2019 r.), wyżywienie, materiały konferencyjne, kolację koleżeńską, zwiedzanie z przewodnikiem Jasnej Góry, w tym Biblioteki Jasnogórskiej oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. Pełny koszt pobytu wynosi 1150 zł + podatek VAT. Istnieje  możliwość zarezerwowania dodatkowych noclegów za dodatkową opłatą (proszę zaznaczyć w karcie zgłoszenia).

Numer konta bankowego z dopiskiem „Konferencja”

ING Bank Śląski Oddział SEP Częstochowa nr 21 1050 1142 1000 0090 3053 4250

Lokalizacja

CZAS I MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 28 i 29.11.2019 r. w Hotelu „SCOUT” w Częstochowie ul. Drogowców 12

Wszelkie informacje prosimy kierować do sekretariatu konferencji Oddział SEP Częstochowa

tel. 34 3244654

Preferowany kontakt – korespondencja elektroniczna na adres:

sepczwa@op.pl

Organizatorzy przewidują wystawę i prelekcje firm działających w obszarze szeroko rozumianej jakości dostawy energii elektrycznej.